ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Този уебсайт http://coca-cola.promo/ се управлява от член на групата дружества Coca-Cola HBC („ККХБК “; „Coca-Cola HBC AG “), за които крайното холдингово дружество е Coca-Cola HBC AG (регистрирано в Швейцария под номер на дружество CHE – 235.296.902 и с адрес на управление Turmstrasse 26, 6300 Zug, Швейцария).
 
Всички позовавания на “наш”, “нас”, “ние” или “дружество” в тази политика се считат за отнасящи се до Coca-Cola HBC AG и подразделенията на дружеството, както е подходящо.
 
Coca-Cola HBC има ангажимент за опазване на поверителността на всички посетители на http://coca-cola.promo/  и за защитата на личните данни, които е възможно да ни предоставяте.
 
Ние предоставяме тази Политика за поверителност и за бисквитки, за да ви помогнем да разберете какво правим с личните данни, които получаваме от вас. Като ни предоставяте свои лични данни, вие изразявате съгласието си, че приемате нашата Политика за поверителност и за бисквитки и се съгласявате да събираме, използваме и разкриваме личните ви данни съгласно описаното в тази Политика за поверителност и бисквитки. Ако не сте съгласни с тази Политика, моля, не ни предоставяйте своите лични данни. 
 
Тази Политика за поверителност и за бисквитки обхваща следните области:
 
 • Какво е лични данни?
 • Лични данни, които събираме от вас, и използване на събраните данни.
 • Политика за бисквитки.
 • Разкриване. Кои са получателите на вашите лични данни?
 • Как защитаваме личните ви данни?
 • Връзка с нас и вашите права за достъп и актуализиране на вашите лични данни.
 • Как ще се правят промени в тази Политика за поверителност и за бисквитки?
 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
 
Личните данни са информация, по която може да бъде идентифицирано физическо лице, съгласно определението в приложимото законодателство, като например: име, адрес на електронна поща и телефонен номер.
 
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ
 
Като цяло можете да посещавате този уебсайт без да ни съобщавате кои сте или да разкривате информация за себе си. Уеб сървърите ни събират източниците на IP адресите за целите на ИТ, като ви позволяват да се свързвате с платформата ни, предоставяща нашите услуги, не събират електронни адреси (имейл) на посетителите. В допълнение има части от този уебсайт, в които е необходимо да събираме лични данни от вас за конкретна цел, като да ви предоставяме определена информация, която заявявате, и когато е необходимо за регистрирането ви на нашия уебсайт.
Правим това с помощта на онлайн формуляри и всеки път, когато ни изпращате данните си по имейл. Ще откриете, че не е задължително да ни предоставяте допълнителна информация, която не е необходима или подходящо да бъде представена с оглед предоставянето на исканите от вас услуги. 

 

Субект на данни

Събирани данни

Цели на събирането

Обосновка на събирането

Посетител на нашия уебсайт

IP адрес, име на домейн, версия на браузъра и операционната ви система, данни за трафик, данни за местоположение, уеб регистри 

за измерване на броя посещения, средното прекарано време на сайта, прегледаните страници 

законни интереси за измерване на използването и за подобряване на съдържанието на уебсайта ни 

име, имейл адрес; получени от посетителя на уебсайта ни 

за да ви предоставяме информация относно промоционални предложения, новини, събития (новинарски бюлетини и други публикации), Отношения с инвеститори или копия на Годишните ни отчети, както и за администриране на записите за абонаментни услуги (за корпоративна услуга за предавания по мрежата или такава за известия по имейл) 

вашето предварително съгласие чрез отбелязване на съответното поле при предоставяне на личните ви данни към нас 

име, адрес, телефон, имейл адрес; получени от посетителя на уебсайта ни 

за отговаряне на ваши запитвания или за обработка на ваши искания във връзка с вашата информация 

за предприемане на подходящи действия по ваша заявка преди сключване на договор 

Потребител

име, адрес, телефон, имейл адрес; получени от потребителя 

предоставяне на услуги, които сте заявили от нас 

изпълняване на нашите услуги въз основа на договора между вас и нас 

име, телефонен номер; получени от потребителя 

за откликване на съобщени проблеми с продукти или въпроси по безплатната телефонна линия

законен интерес за предоставяне на услугите ни и осигуряване на удовлетвореността на клиентите ни 

 

По отношение на всички лични данни, необходими за изпълняване на договора ни с вас/вашето дружество, ако не ни предоставите тези лични данни, възможно е ние да не можем да предоставим поисканите услуги, както е посочено по-горе. От друга страна, за всяка обработка на данни, за която давате съгласието си, имате право да откажете или да оттеглите съгласието си по всяко време без отрицателно въздействие върху всеки контакт, който е възможно да имате с нас.
 
Когато личните данни, като вашето име и имейл адрес, се събират от вас, с ваше съгласие (например чрез онлайн формуляри или по имейл), ще ви съобщаваме към момента на събиране за начина, по който ще използваме тези лични данни.

Лични данни свързани с нашите маркетинг съобщения
 • За да Ви изпращаме или да Ви бъдат изпращани от нашите търговски партньори (индивидуално “Търговски партньор” и заедно “Търговски партньори “) директни маркетингови съобщения по имейл. Директните маркетингови съобщения Ви информират, наред с други неща, за промоции или други подобни дейности, за продукти и Сайтове на Кока-Кола и свързани марки (или тези на нашите Търговски партньори).
 
Директните маркетингови съобщения, изпращани от нашите Търговски партньори, могат да бъдат:

 • Изцяло обработвани и управлявани от нашите Търговски партньори. При такива обстоятелства съответният Търговски партньор, който отговаря за всяко директно маркетингово съобщение, ще действа като администратор във връзка с обработването на Вашите Лични данни. Това обработване ще бъде предмет на създадено от този Търговски партньор уведомление за защита на личните данни, различно от настоящото Уведомление за защита на личните данни.
 • Обработвани и управлявани съвместно от нас и нашите Търговски партньори. При такива обстоятелства ние и съответният Търговски партньор ще действаме като съвместни администратори за обработването на Вашите Лични данни. Ние ще сключим със съответния Търговски партньор подходящо споразумение за съвместно администриране на лични данни, като съществените характеристики на това споразумение ще бъдат достъпни за Вас.
 
Правно основание за обработването: Вашето съгласие.                            
Вие можете да приемете или да откажете да получавате директни маркетингови съобщения, като използвате таблото относно защита на личните данни на Сайтовете (просто трябва да активирате съответния бутон за превключване, ако желаете да получавате маркетингови съобщения или да го деактивирате от Настройки на профила).

Тези данни се събират за срок от 2 години.

Можете да оттеглите съгласието си да получавате директни маркетингови съобщения, като кликнете върху връзката “Отписване” в края на всеки маркетингов имейл, или като деактивирате бутона за превключване на таблото относно защита на личните данни на Приложението. Можете също така да ни съобщите, че желаете да оттеглите своето съгласие по имейл, DataProtectionOffice@cchellenic.com
 

Връзка с нас и вашите права за достъп и актуализиране на вашите лични данни

Достъп, актуализиране и заличаване на данни

Имате право да преглеждате личните данни, които пазим за вас; можете също да поискате от нас да направим необходими промени за осигуряване на точността и актуалността им или да изтрием личните данни за вас, които пазим. Можете също да ни информирате, ако желаете да ограничите обработката на данни или да възразите срещу обработката на личните данни за вас, които пазим. Ако желаете да направите това, моля, свържете се с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздела следния линк по-долу. Също така имате право да предоставяте личните данни за вас, които пазим, на друг избран от вас доставчик на услуги.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ
 
Този уебсайт използва бисквитки, за да ви различава от другите потребители на уебсайта ни. Това ни помага да ви предоставяме добро изживяване, когато разглеждате уебсайта ни, а също така ни позволява да го подобряваме.
Бисквитката е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме в браузъра или твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на компютъра ви.
Имате възможност да управлявате използването на бисквитки чрез настройките на бисквитките и чрез настройките на браузъра, който ползвате.
Бисквитките могат да бъдат зададени от нас, и в този случай се наричат „собствени бисквитки“ или "First party". Възможно е и да използваме и бисквитки на трети страни (наричани още "Third Pаrty") – това са бисквитки от домейн, различен от домейна на уебсайта, който посещавате – напр. за нашите рекламни и маркетингови цели.
 

Бисквитките може да са и различни типове – например:

Строго необходими бисквитки - Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Обикновено те се задават само в отговор на извършени от Вас действия, които представляват искане за услуги, като например задаване на предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреди за тези бисквитки, но в такъв случай някои части от сайта може да не работят. Тези бисквитки не съхраняват информация, която може да Ви идентифицира лично.

Бисквитки за ефективност  - Тези бисквитки ни позволяват да преброим посещенията и източниците на трафик, за да можем да преценим и подобрим ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и да видим как посетителите навигират в рамките на сайта. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и следователно анонимна. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да знаем кога сте посетили нашия сайт.

Целеви бисквитки - Тези бисквитки се задават от нашите рекламни партньори чрез нашия сайт. Те могат да бъдат използвани от тези компании за изграждане на профил на Вашите интереси и показване на подходящи реклами на други сайтове. Те работят, като идентифицират по уникален начин Вашите браузър и устройство. Ако не разрешите тези бисквитки, няма да имате достъп до нашите целеви реклами в различни уебсайтове.
 

КАК ДА ДЕАКТИВИРАМ/АКТИВИРАМ БИСКВИТКИТЕ?

 

Имате възможността да приемате или отказвате бисквитки като променяте настройките в браузъра си. Обаче е възможно да не можете да използвате всички интерактивни функции на сайта ни, ако бисквитките са деактивирани.

Съществуват редица начини за управление на бисквитки. Моля, вижте указанията в браузъра си или в екрана за помощ, за да научите повече за тези функции. Например в Internet Explorer можете да отворите Инструменти/Опции за интернет/раздели Сигурност и Поверителност, за да адаптирате браузъра спрямо очакванията си. Ако използвате различни компютри на различни места, ще трябва да се погрижите всеки браузър да е настроен според предпочитанията ви за бисквитки.

Някои съвременни браузъри разполагат с функция, която анализира политиките за сигурност на уебсайта и позволява на потребителя да управлява нуждите си за поверителност. Те са познати като P3P функции (Privacy Preferences Platform – Платформа за предпочитания за поверителност).

Можете лесно да изтриете бисквитките, които са инсталирани, от папката за бисквитки на браузъра си. Например, ако използвате Microsoft Windows Explorer:

 • Отворете Windows Explorer
 • Кликнете върху бутона “Търсене” в лентата с инструменти
 • Въведете “cookie” (бисквитка) в полето за търсене на “Папки и файлове”
 • Изберете “Моят компютър” в полето “Търсене в”
 • Кликнете върху “Търсене сега”. Кликнете два пъти върху намерените папки
 • Изберете който и да е файл на бисквитки
 • Натиснете бутона Delete на клавиатурата си

Ако не използвате Microsoft Windows Explorer, следва да изберете” cookies” във функцията за помощ, за да намерите информация за местоположението на папката си с бисквитки.

 

РАЗКРИВАНЕ. КОИ СА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Личните данни, които ни предоставяте, ще се пазят в Център за данни, който се намира в Кроули, Обединено кралство, от дружество, наречено Rackspace, чийто втори обект е в Ирландия и може да е достъпен за или да бъде даден достъп на наши служителите, работещи извън Обединеното кралство, както и на трети страни, бизнес партньори, правителствени органи и правоприлагащи агенции, правоприемници на бизнеса ни и доставчици, които ангажираме за обработка на данни от наше име, някои от които се намират извън Европейската икономическа зона, които работят за нас за целите и обосновките, изложени в тази политика.

 

Категории на получателя

Цел на споделянето

дружества в рамките на групата дружества Coca-Cola Hellenic и/или трети страни доставчици на услуги, които обработват данни от името ни

за предоставяне на нашите продукти и услуги

трети страни доставчици на услуги, подразделение/дъщерно дружество на Coca-Cola HBC, ангажирани от нас в предоставянето на поискани от вас услуги или поискани от нас услуги за посочените по-горе цели 

изпълняване на поискани от вас услуги 

бизнес партньор

изпълняване на поискани от вас услуги 

правителствени органи

за изпълняване на правно задължение

правоприлагащи агенции

за изпълняване на правно задължение 

правоприемници на бизнеса ни и доставчици

изпълняване на поискани от вас услуги

кредитни агенции, агенции за предотвратяване на измами, дружества в рамките на групата дружества Coca-Cola Hellenic и/или трети страни доставчици на услуги, които обработват данни от името ни

антикорупционни, против изпирането на пари, санкции, Know Your Customer, кредитна проверка и такава за измами 

 

Ако ни предоставяте лична информация, вие се съгласявате с това споделяне.

 

ПРЕНАСЯТ ЛИ СЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС?

 

Тъй като Coca-Cola HBC упражнява дейност в множество държави, личните ви данни е възможно да са достъпни за служители или доставчици в, предавани на и/или съхранявани на място извън ЕС, в което законодателството за защита на личните данни е възможно да налага по-ниски стандарти, отколкото в ЕС. Обаче, ние винаги се стремим да осигурим за личните ви данни същото ниво на защита, каквото биха имали, ако бяха останали в рамките на ЕС, включително се стремим да осигурим защитата им и използването им само съгласно указанията ни и за договорените цели.

Определени държави извън ЕС са одобрени от Европейската комисия като осигуряващи по същество еквивалентна защита спрямо законодателството за защита на данните на ЕС и следователно не се изискват допълнителни защити за износ на лична информация към тези юрисдикции.
вж. пълния списък тук http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm


В държави, които не са получили такова одобрение (като Русия), ще искаме вашето съгласие за предаване или ще я предаваме съгласно договорни условия, одобрени от Европейската комисия, които налагат еквивалентни задължения за защита на данните директно на получателя, освен ако не ни е позволено съгласно приложимото право за защита на данните да осъществяваме това предаване без такива формалности.

Моля, свържете се с нас, както е посочено в раздела Връзка с нас по-долу, ако желаете да видите копие от конкретните защити, прилагани за износа на вашите лични данни. 

Всички лица извън ЕС, на които се предават лични данни, обработват данни, изпълняват и доставят поръчки и предоставят услуги по поддръжката от наше име. Възможно е също да предаваме обща информация относно използването на сайта ни на трети страни, но това не включва информация, която може да се използва за идентифицирането ви. Запазваме си правото да разкриваме личните ви данни според изискванията на закона или когато считаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си и/или да изпълним съдебен процес, съдебна заповед, искане от регулатор или друг правен процес, който ни е наложен.

Освен ако това не се изисква по закон, няма да споделяме, продаваме или разпространяваме по друг начин личните данни, които ни предоставяте, без вашето съгласие.

Последно, ако бизнесът ни се присъедини към съвместно предприятие със или бъде продаден на, или бъде слят с друго дружество, данните ви ще се разкриват на новите ни бизнес партньори или собственици.
 
 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Други уебсайтове

Уебсайтът ни съдържа връзки към други уебсайтове, които са извън нашия контрол и не се обхващат от тази Политика за поверителност и за бисквитки. Ако осъществявате достъп до други сайтове с помощта на предоставените връзки, операторите на тези сайтове е възможно да събират информация от вас, която ще се използва от тях съгласно техните Политики за поверителността, които е възможно да са различни от нашите. Не поемаме каквато и да било отговорност за техните политики или обработка на личните ви данни. Препоръчваме ви да прочетете известията за поверителност и бисквитките, както и общите условия на всички уебсайтове, за които е посочена връзка, позоваване или свързване, и в които влизате, преди да подавате лични данни на такива уебсайтове на трети страни.
 
Сигурност на събираните данни и запазване на данните

Прилагаме строги физически, електронни и административни мерки за сигурност, за да защитаваме данните ви от достъп от страна на неупълномощени лица и срещу незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреди, както онлайн, така и офлайн. Ще запазваме данните ви колкото е необходимо за посочената цел на събирането, а след това ще запазваме данните ви за изисквания от закона срок. ККХБК съхранява личните данни в идентифицируем формат само за интервала, който е необходим, според целите на обработката, за които се събират данни.

ККХБК не трябва да съхранява личните данни по-дълго от необходимото, за да изпълни установените законосъобразни бизнес цели или доколкото това се изисква от приложимото законодателство.

ККХБК установява период на съхранение на лични данни в съответствие с приложимите закони и разпоредби като част от протокола за обработване.

ККХБК трябва да се съобрази с изискванията за запазване на лични данни за периоди, по-дълги от максималния период на съхранение съгласно търговските и регулаторни изисквания, ако това е необходимо.

Някои данни трябва да бъдат съхранявани, за да се защитят интересите на компанията, да се запазят доказателствата и като цяло да се спазват добрите бизнес практики. Сред причините за съхранението на данни се включват следните:
 • Съдебен процес
 • Разследване на инциденти
 • Разследване на инциденти, свързани със сигурността
 • Регулаторни изисквания
 • Запазване на интелектуална собственост

 

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНО ПРЕДАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вземайки предвид, че Coca-Cola HBC AG прилага разумни мерки за защита срещу вируси и други вредни компоненти, естеството на интернет е такова, че е невъзможно да се гарантира, че достъпът ви до уебсайта ще бъде непрекъснат или без грешки, нито че този уебсайт, сървърите му или имейлите, които е възможно да бъдат изпратени от нас, са без вируси или други вредни компоненти. 

 

Връзка с нас и вашите права за достъп и актуализиране на вашите лични данни

Достъп, актуализиране и заличаване на данни

Имате право да преглеждате личните данни, които пазим за вас; можете също да поискате от нас да направим необходими промени за осигуряване на точността и актуалността им или да изтрием личните данни за вас, които пазим. Можете също да ни информирате, ако желаете да ограничите обработката на данни или да възразите срещу обработката на личните данни за вас, които пазим. Ако желаете да направите това, моля, свържете се с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздела Връзка с нас по-долу. Също така имате право да предоставяте личните данни за вас, които пазим, на друг избран от вас доставчик на услуги.

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Ако сме поискали съгласието ви за обработка на лични данни за вас, които пазим, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето. Ако желаете да направите това, моля, свържете се с нас с помощта на данните за контакт, предоставени в раздела  Връзка с нас по-долу.

 

Жалба

Имате право да подадете жалба до националния орган за защита на данните като изпратите искането си до https://www.cpdp.bg/ 

 

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате коментари във връзка с използването на личните ви данни от наша страна, или въпроси относно тази Политика за поверителност и за бисквитки, моля, свържете се с нас, като използвате следния адрес: DataProtectionOffice@cchellenic.com . Приемаме вашите въпроси и предложения относно нашата Политика за поверителност и за бисквитки. 

За да упражните правата си във връзка с Вашите лични данни, които ние обработваме, моля свържете се с нас, като използвате следната е-поща: DataProtectionOffice@cchellenic.com

 

Как ще се правят промени в тази Политика за поверителност и за бисквитки 

Моля, преглеждайте периодично тази Политика за поверителност и за бисквитки, за да сте информирани за възможните промени. Въпреки че си запазваме правото да променяме или допълваме тази политика, ще ви предоставяме известие на този уебсайт за възможни значителни промени най-малко 30 дни след промяната и, когато е подходящо, чрез известие по имейл.