Официални правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

ЛЮБИМИ ГЕРОИ. ЕПИЧНИ НАГРАДИ 2023

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

ЛЮБИМИ ГЕРОИ. ЕПИЧНИ НАГРАДИ 2023“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “БиСпоук България” ЕООД, ЕИК: 204713095, с офис в гр. София, бул. Черни връх 84, наричана по-нататък “Партньор''.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с тук описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Кампанията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията “Купи продукти Coca-Cola, Fanta или Sprite в Kaufland магазини за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за награда“ се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а това са всички търговски обекти на Кауфланд България/ Kaufland магазини  ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1 В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сързвисиз“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира от 00:00 ч. на 27.02.20223 г. и продължава до 23:59 ч. на 26.03.2023г. За избягване на всяко съмнение, след 23:59 ч. на 17.03.2023г, регистриране и участие в Кампанията няма да бъде възможно, Организаторът няма да има задължение за включване в промоционалната игра, отчитане на регистрации на касови бележки и предоставяне на възможност за печалба на  награди.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.2. „Участващи продукти" в Кампанията за спечелване на награди в сайта coca.cola.promo са продукти от 300ml Coca-Cola, 300ml Fanta Orange, 330ml Coca-Cola, 330ml Coca-Cola Без Захар, 330ml Sprite, 500ml Coca-Cola, 500ml Coca-Cola Без Захар, 500ml Fanta Портокал, 500ml Fanta Грозде, 500ml  Fanta Madness, 500ml Fanta Tropical, 500ml Sprite, 1L Coca-Cola, 1L Coca-Cola Без Захар, 1L Fanta Портокал, 1.5L Coca-Cola, 1.5L Coca-Cola Без Захар, 1.5L Fanta Портокал, 1.5L  Fanta Лимон, 1.5L  Fanta Грозде, 1.5L  Fanta Madness, 1.5L  Fanta Tropical, 1.5L Sprite, 2L Coca-Cola, 2L Coca-Cola Без Захар, 2L Fanta Orange,  2L Fanta Tropical и 2L Sprite

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

 

 • Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

 

 • Пътуване за двама до Disneyland Paris - 1 бр.
 • Marvel калъф за лаптоп– 50 бр.
 • Marvel раница – 50 бр.

 

 7.3. Наградите по чл. 7.1.1. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената от тях награда пред Национална агенция по приходите за съответния период,  като Организаторът се ангажира добросъвестно да заплати дължимото от името на печелившия като данъчно задължено лице.

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА „ПЪТУВАНЕ ЗА ДВАМА ДО DISNEYLAND PARIS ”

 

8.1. Наградата се предоставя  от туристическата агенция OCTAGON Worldwide Limited (www.octagon.com), наричана по-нататък „Туристическа агенция“ чрез посредник рекламна агенция „Биспоук България“ ЕООД, ЕИК: 204713095.

 

8.1.1. Двойният билет за DISNEYLAND PARIS ще включва следния пакет за пътуване:

 • Самолетни билети за двама души отиване-връщане София - Париж.
 • Наземен транспорт от и до летище на пристигане/заминаване във Франция до обекта на DISNEYLAND PARIS;
 • Билети/вход за победителя и придружителя на победителя за „Coca-Cola x Marvel Disneyland преживяване“;
 • Настаняване в Disney Hotel New York за дати 21 – 23 април 2023 г. с включена закуска. Победителят и придружителят на победителя разбират, че предоставеното настаняване ще бъде една (1) обща стая.
 • Победителят и Придружителят на Победителя ще бъдат отговорни за всички допълнителни разходи във връзка със Събитието, които не са изрично посочени в описанието на наградата, като напр. разходите за храна, напитки, таксита/трансфери различни от тук посочените, бакшиши и т.н. са за сметка на Победителя.
 • Победителят не трябва да ангажира Организатора с никакви допълнителни разходи, освен тези, които се поемат от наградния пакет.

Билетите за пътуване и нощувките в мястото за настаняване са свързани с датите на изживяването на Coca-Cola х Marvel Disneyland – 21 - 23 април 2023 г. и не подлежат на промяна от печелившия.

 

 • Туристическата агенция и Организаторът имат право да избират режима (полет или влак) и маршрута на пътуване;
 • Пътуването ще бъде София-Париж-София. Победителят ще носи отговорност за разходите и организирането на пътуването от дома си в България до летището/гарата на заминаване, както и за разходите и организирането на пътуването от летището/гарата на пристигане до дома си в България;
 • Победителят и придружителите на победителя ще получат билети за едни и същи полети в двете посоки и няма да имат възможност да избират дати и авиокомпании, освен ако това не им е изрично предложено от туристическата агенция;
 • Организаторът и Туристическата агенция не са отговорни в случай, че някое от планираните събития има закъснение, отлагане или отменяне по каквато и да е причина, включително и пандемични, епидемични, локални пандемии, налагане на карантини – няма да бъдат издадени алтернативи билета, а за да се избегнат съмнения, няма да бъде осигурена компенсация и/или възстановяване при възникване на подобни форс мажорни обстоятелства, поради непредвидимостта на характера и особеностите им;
 • Всички пътувания, настаняване и други услуги, предоставени на победител и придружител на победителя, ще бъдат предоставени съгласно условията на съответния доставчик във всеки отделен случай. Организаторът няма да носи никаква отговорност във връзка с това и всеки евентуално възникнал спор, произтичащ от пътуване, настаняване и/или друг видуслуга, ще следва да бъде решен с конкретния доставчик от самия Победител.
 • Организаторът не носи отговорност, ако Победителят избере да не използва билети- награда.
 • Организаторът не носи отговорност за каквито и да било дейности, организирани независимо от самия Победител, докато са в дестинацията на наградата, или допълнителни екскурзии, организирани лично от Победителя в съответното му местоположение.
 • Победителят и придружителят на победителя следва сами да осигурят правото си на свободно и без ограничения придвижване до и от дестинацията на наградата Disneyland и обратно . Правото да се откаже влизане, в която и да е страна се упражнява от паспортния контрол и властите на страната съответната страна. Организаторът не поема никаква отговорност да гарантира, че Победителят или Придружителят на Победителя могат да пътуват и съответно не носи отговорност за каквито и да е разходи, възникнали в случай, че влизането бъде отказано от Паспортния контрол или властите на страната, както и ако по тази причина наградата не може да бъде предоставена - не се задължава да ги обезщети или да замени наградата с паричната й равностойност.
 • Възможно е да се прилагат условия и ограничения за пътуване. С приемането на наградата печелившият и придружителят му ще са отговорни за спазване на Covid’19 изискванията, съгласно информацията, подадена им от Туристическата агенция, авиокомпанията, хотела или други доставчици, които предлагат услуга, включена в наградата. Невъзможността да отговорят на някое от Covid’19 изискванията, може да доведе до невъзможност за използване на някои от елементите на пакета, за което Организаторът и подизпълнителите му няма да носят отговорност и не се задължават да осигурят заместващи доставчици или съответния паричен еквивалент.
 • С приемането на наградата печелившият и придружителят му разбират и се съгласяват, че транспортните средства и центрове, местата за настаняване и местата за провеждане на събития са публични места и като такива те дават достъп на много хора и крият риск от излагане на Covid’19 и други заболявания, както и че посещението на такива места и мероприятия, каквито са включените в наградния пакет, е възможно да доведе до риск от излагане на Covid’19 по време на пътуването и във всички публични места с хора, които ще бъдат посетени при използването на наградата, за което Организаторът и подизпълнителите му не носят отговорност.

8.2. Организаторът е упълномощен да обявява и публикува име, изображение, подробности за акаунта в социалните медии и/или профилна снимка на Победителите и техните Придружителите, като Организаторът може да ги посочва във връзка с Кампанията и/или Наградата във всеки и всички медии, по целия свят, завинаги, за рекламни и PR цели. Организаторът може да заснема, фотографира и/или записва Победителите и техните Придружителите  във връзка с Кампанията и може да използва такъв филм, запис и/или снимка(и) за рекламни и PR цели във всяка и всички медии по целия свят завинаги.

8.2.1. Организаторът има правото да използва и разпространява предоставения материал изцяло или частично във всякакъв формат и чрез всички (социални) медии, известни на обществеността, безвъзмездно. Организаторът си запазва правото да адаптира или подрежда, предоставените материали в зависимост от нуждите на медията чрез всички процеси с технически средства, но при зачитане на почтеността на Победителите и Придружителите им. Победителите и придружителите им също предоставят на Организатора безплатното, световно, прехвърляемо и неизключително право да използва, възпроизвежда и разпространява неговото/нейното име, изображение и глас в рамките на Кампанията и за вътрешна и външна комуникация и маркетингови цели, без всяко ограничение на територията.

8.2.2. С приемане на наградата Победителите и придружителите им се отказват от всякакви права на обезщетение под каквато и да е форма за предоставяне на права, както е описано в тази клауза.

8.3. Наградата НЕ включва нито един от следните елементи:

 • Такси за подновяване на паспорта, визови такси и др.;
 • Туристическа застраховка;
 • Всякакви медицински изисквания, като имунизация, която може да се изисква при влизане в определени страни;
 • Транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителите и придружителите или друго място на тръгване;
 • Ястия и напитки в полет (освен ако не са включени от авиокомпанията);
 • Такса за паркиране на автомобили, бонуси, екскурзии и атракции, джобни пари или всякакви други разходи, които не са изрично посочени в тези условия. 

Нито Организаторът, нито Туристическата агенция ще носят отговорност за всички разходи, които не са включени в наградния пакет. Моля, имайте предвид, че може да се приложи градски данък за всяка нощувка. В случаи че има градски данък, то той трябва да бъде платен на местно ниво от победителя и придружителите.

 

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

 

Кампания в coca-cola.promo:

 

9.1 Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Купи продукти Coca-Cola, Fanta или Sprite в Kaufland магазини за минимум 4 лв. в една касова бележка и можеш да участваш за награда“  за спечелване на някоя за изброените в  чл. 7.1.2 и в чл. 7.1.3 награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 

9.1.1. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.  в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

 • Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
 • Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

 

9.1.2.  Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

 

    б. Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

 

    в.  Всяка регистрирация на касова бележка с покупка на Участващи продукти  на стойност минимум 4лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на  условията по тези Официални правила  дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в чл. 7.1.2 и в чл. 7.1.3 от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда, а  един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в чл.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил

 • За да вземе участие в томбола за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 10 касови бележки с участващите опаковки, след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за  Пътуване за двама до Disneyland Paris; След което и при условия, че е събрал необходимите точки, участникът се включва в  томболата за голямата награда описани в т. 7.1.1.

 

 • За да вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 1 касова бележка с  участващите опакови и отговаряща на изискванията по настоящите правила, след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 50 бр. Marvel раници”. Участникът разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.2. съгласно механизма, описан в чл. 9.1.3. по-долу.

 

 • За да вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 1 касова бележка с  участващите опакови и отговаряща на изискванията по настоящите правила, след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за една от 50 бр. Marvel калъф за лаптоп”. Участникът разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.2. съгласно механизма, описан в чл. 9.1.3. по-долу.

 

 

9.1.3.  а. С цел равномерно разпределение на наградите по чл. 7.1.2 и чл. 7.1.3. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица, ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

 • 1 теглене (06.03.2023 г.) – х 12 раници; х12 калъфи за лаптоп в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 05.03.2023г.
 • 2 теглене (13.03.2023 г.) –– х 12 раници; х12 калъфи за лаптоп в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 12.03.2023г.
 • 3 теглене (20.03.2023 г.) –– х 12 раници; х12 калъфи за лаптоп в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 19.03.2023г.
 • 4 теглене (27.03.2023 г.) –– х 14 раници; х14 калъфи за лаптоп в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията. до 23:59 часа на 26.03.2023г.

      б. Наградата по чл. 7.1.1. ще се тегли на 27.03.2023г.,

     в. Печелившите ще бъдат информирани, че печелят съгласно чл. 10.2.

9.1.4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.9.1.1. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

 

9.2. Допълнителна информация за Кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

9.2.1. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дубликати“ или „копие“ на касови бележки. 

 

9.2.2. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва и действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

в) използването на Касова бележка „Дубликат“ или „Копие“, или други терминологии, касаещи дупликирането на касовата бележка.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

 

ЧАСТ 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/ и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

 

10.1.2 В случай че печеливш участник от Coca-Cola App бъде изтеглен като печеливш и в тази Кампания, организаторът си запазва правото да използва резерва. Не се допуска дублиране на печеливши участници от Coca-Cola App и от тази Кампания.

 

10.2. Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни след като предствител на Партньора се е свързал с него.  

 

10.3 Участниците трябва да имат 18 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Кампанията, с изключение на участието за наградите „Пътуване за двама до Disneyland Paris“, където минималната възраст следва да е минимум 18г.

 

 

10.4. Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

 • Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3.

10.5.  Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

 

10.6.  Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

10.7. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и пoдписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност

 

10.8. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника) или предоставил грешна информация. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

 

10.9. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да предостави данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.

10.10. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

 

10.11 В случай на дублиране на печеливш участник в Coca-Cola App, организаторът си запазва правото да използва резерва.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

12.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

13.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

13.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

13.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

13.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

14.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Кампанията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Кампанията като се обади на безплатната линия на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации и цялата си активност в  сайта  https://coca-cola.promo/  както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

14.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Кампанията може да бъде получена посредством:

 • Уведомлението за защита на личните данни;
 • Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите  декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.